מחירון

מחירי כניסה בקופה:

ילד מגיל שנתיים עד גיל 14 - 45 ש"ח 

מבוגר - 35 ש"ח

ילד מגיל שנה - שנתיים - 10 ש"ח

גימלאי - 25 ש"ח